TỦ ĐIỆN

Tủ Điện 4Đường SiNo

TỦ ĐIỆN 4 ĐƯỜNG SINO:

 • Sản Phẩm: Tủ điện âm tường.
 • Hãng sản xuất: SINO
 • Chất liệu: Nhựa ABS Chống ngã màu
 • Màu sắc: Trắng.
 • Điện áp: 150V-240V 50/60Hz
 • Đặc tính: Khả năng chứa 2-4 MCB dạng tép.
Tủ Điện 8 Đường SINO

tủ điện 8 đường sino:

 • Sản Phẩm: Tủ điện âm tường.
 • Hãng sản xuất: SINO
 • Chất liệu: Nhựa ABS Chống ngã màu
 • Màu sắc: Trắng.
 • Điện áp: 150V-240V 50/60Hz
 • Đặc tính: Khả năng chứa 4-8 MCB dạng tép.
Tủ Điện 12 Đường SINO

tủ điện 12 đường sino:

 • Sản Phẩm: Tủ điện âm tường.
 • Hãng sản xuất: SINO
 • Chất liệu: Nhựa ABS Chống ngã màu
 • Màu sắc: Trắng.
 • Điện áp: 150V-240V 50/60Hz
 • Đặc tính: Khả năng chứa 8-12 MCB dạng tép.